• Sofia
 • 2000 BGN / Month

JT Business Group Ltd.

Търсите вълнуваща и удовлетворяваща кариера в света на бизнеса? Помислете дали да не се присъедините към нашия екип в JT Business Group. Ние търсим талантливи и целеустремени хора, които страстно искат да помагат на бизнеса да успее.

JT Business Group Ltd. е основана с цел да предлага отлични решения за бизнеса чрез предоставяне на най-високо ниво на персонализирано обслужване на клиентите. Нашите консултантски услуги в областта счетоводството и управлението се отличават благодарение на нашия експертен анализ и ангажимент за задълбочено, персонално внимание.

Задължения и отговорности:

 • Води ежедневно точна отчетност на стопанските операции на клиентите в счетоводната система в съответствие с НСС и МСФО;
 • Документира и осчетоводява финансовите транзакции;
 • Подготвя платежни нареждания към доставчици и държавния бюджет;
 • Осигурява точното отчитане и анализ на приходите и разходите;
 • Изготвяне на ДДС, VIES, Intrastat и статистически декларации
 • Изготвя отчети за салдата по сметките и транзакциите с доставчици и клиенти;
 • Изготвя ведомости за заплати, трудови договори, подаване на декларации във връзка с осигуряване и пълно ТРЗ обслужване;
 • Администрира договори с контрагенти;
 • Изготвяне на междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети съгласно НСС и МСФО на български и/или на английски език;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне на месечни справки предназначени за мениджмънта на клиентите;
 • Осъществява пряка комуникация с клиенти, данъчни органи и съответните институции.

Знания, опит и умения:

 • Университетска степен по счетоводство и/или финанси (или последна година студент);
 • Отлично познаване на МСФО и Националните счетоводни стандарти;
 • Добро ориентиране в счетоводното, данъчното и трудовото законодателство;
 • Предишен опит на подобна позиция е предимство;
 • Опит в изготвянето на ведомости за заплати, трудови договори, подаване на декларации във връзка с осигуряване и пълно ТРЗ обслужване;
 • Внимание към детайлите и стриктно спазване на крайните срокове;
 • Свободно владеене на английски език, включително четене, говорене и писане (минимум ниво В2);
 • Отлична компютърна грамотност, включително Microsoft Office – Word, Excel и PowerPoint.
 • Добри аналитични, организационни и комуникационни умения;
 • Отлични умения за работа в екип;
 • Отличен етикет за бизнес комуникация;
 • Умения за определяне на приоритети;
 • Лична отговорност, инициативност, лоялност и конфиденциалност.

Ние предлагаме:

 • Пълен Работен Ден – от 9.00 до 18.00 ч. (1 час почивки) и възможност за гъвкаво работно време.
 • Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
 • Възможности за кариерно развитие в млада и развиваща се организация;
 • Подкрепа при придобиване на квалификация за професионално развитие;
 • Работа с български и международни компании от различни индустрии;
 • Атрактивно възнаграждение
 • Нарастване на платения отпуск с увеличаване на стажа в компанията.
 • Удобна локация в центъра на София.

Ако проявявате интерес към обявената от нас позиция, Моля изпратете Вашата автобиография (CV) със снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. При необходимост, интервюто може да бъде проведено онлайн в удобно за вас време.

Информацията, която предоставяте е защитена съгласно ЗЗЛД и ще бъде използвана само за целите на настоящия подбор.

To apply for this job email your details to office@jtbusinessgroup.bg

icon only

subscribe for updates.

Newsletter

Don’t miss out on the latest updates, exclusive offers, and insider news. Subscribe to our newsletter and receive our curated content no more than twice a month.

Just enter your email below and join our community of savvy subscribers.

;